Hướng dẫn lựa chọn

GLUING / SEALING

1 thành phần

  • DAT300Ứng dụng tự động của các sản phẩm 1 thành phần nhão
  • DHA100Ứng dụng tự động keo 1 thành phần trong giá đỡ cửa sổ xe hơi
  • DBM020 / 200Áp dụng thủ công hoặc tự động các loại keo nóng chảy thấp / nóng

2 thành phần

  • DAT050Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần nhớt thấp đến trung bình với tỷ lệ cố định
  • DAT100Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần nhớt thấp đến trung bình
  • DAT200Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần có độ nhớt cao
  • DEM05xPhạm vi cài đặt để xử lý các sản phẩm mài mòn 1- và 2 thành phần

 

CASTING / TIỀM NĂNG

  • DAT050Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần nhớt thấp đến trung bình với tỷ lệ cố định
  • DAT100Ứng dụng của sản phẩm đa thành phần

 

LỚP ÁO

Chai phủ

  • DSC100Lớp phủ của chai nhựa với lớp phủ chống ma sát
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?