DAT050

by / Thứ ba, tháng một 20 2015 / Xuất bản năm Hệ thống 2 thành phần
Sản phẩm 2 thành phần với tỷ lệ cố định

Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần nhớt thấp đến trung bình với tỷ lệ cố định

DAT050 là một cài đặt 2 thành phần đơn giản và khả thi về mặt kinh tế để xử lý các sản phẩm có độ nhớt thấp đến trung bình.
Cài đặt này được thiết kế cho các ứng dụng cơ bản, nơi không cần linh hoạt trong tỷ lệ sản phẩm. Tỷ lệ được cố định vì các máy bơm không được kiểm soát riêng biệt.

Máy được trang bị màn hình cảm ứng để dễ dàng thao tác, điều khiển và điều chỉnh.
Cài đặt định lượng DAT050 có thể được sử dụng thủ công để hoàn toàn tự động với bảng robot hoặc XYZ.

TÀI NGUYÊN


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên:
Liên hệ chi tiết
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?