DBA100

by / Thứ tư, tháng hai 04 2015 / Xuất bản năm Hệ thống 2 thành phần
Áp dụng sản phẩm 1 thành phần nhớt cao + máy gia tốc

Áp dụng sản phẩm 1C có độ nhớt cao

DBA100 là một hệ thống cho ứng dụng của sản phẩm tăng tốc 1 thành phần có độ nhớt cao (tối đa 1.3%). Máy gia tốc này được thêm vào để tăng tốc độ đóng rắn của phụ gia theo cách mà sản phẩm ngoại quan có thể được xử lý thêm sau vài giây. Máy gia tốc có thể được thêm vào một số điểm nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình ép đùn.
Liều lượng của máy gia tốc số lượng nhỏ rất chính xác nhờ hệ thống định lượng được phát triển của chúng tôi. Tùy thuộc vào tỷ lệ, máy gia tốc có thể được đưa ra khỏi hộp mực, túi hoặc thùng.
TÀI NGUYÊN


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên:
Liên hệ chi tiết
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?