DMC022

by / Thứ ba, tháng một 20 2015 / Xuất bản năm Hệ thống 2 thành phần

Áp dụng các sản phẩm 2 thành phần có độ nhớt cao

Việc lắp đặt DMC022 được thiết kế để đo và trộn các sản phẩm 2 thành phần nhão hoặc có độ nhớt cao. Máy phù hợp cho việc định lượng, đùn và ứng dụng các sản phẩm của bạn ở áp suất thấp. Cũng có thể xử lý các sản phẩm rất thixotropic với DMC022.
Các khả năng giống như khi cài đặt DMC202, sự khác biệt duy nhất giữa hai cài đặt là việc cung cấp sản phẩm. Ở đây, áp suất cần thiết để đưa các thành phần khác nhau vào máy bơm được phân phối thông qua các đơn vị ram. Cả hai thùng 20 L và 200 L đều có thể được xử lý.
Để biết thêm thông tin kỹ thuật, kiểm tra thư mục pdf.
TÀI NGUYÊN


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên:
Liên hệ chi tiết
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?