DALxx-xx

Thứ ba, tháng một 20 2015 by
lắp đặt phun không có không khí

Lắp đặt bình xịt

Lắp đặt bình xịt không khí tiêu chuẩn được thiết kế để bao quát nhiều ứng dụng. Chúng có thể được sử dụng để phun các dòng sơn, vecni cao hơn, v.v.
Để biết thêm chi tiết, liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.

DASxxx

Thứ ba, tháng một 20 2015 by
ứng dụng phun

Cài đặt Airspray

Phun hệ thống lắp đặt để áp dụng sơn, chất kết dính và chất lỏng có độ nhớt thấp khác bằng phương pháp nguyên tử hóa không khí. Chúng có thể được sử dụng thủ công để hoàn toàn tự động, theo nhu cầu và quy trình sản xuất của bạn.
Liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?