Giải pháp tự động

Thứ sáu, tháng hai 27 2015 by
Giải pháp tự động cho ứng dụng chất kết dính

Giải pháp tự động

Các giải pháp tự động cho việc áp dụng chất kết dính với robot để đảm bảo độ lặp lại và liều lượng chính xác, chính xác của sản phẩm. Chúng được thiết kế và sản xuất nội bộ với khách hàng để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho quy trình sản xuất của bạn.

Lắp đặt bơm và định lượng cho chất kết dính và chất lỏng

Lắp đặt bơm / định lượng

Tự động lắp đặt bơm và định lượng cho chất kết dính và chất lỏng đảm bảo quá trình sản xuất liên tục với việc chuyển đổi tự động các thùng chứa.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?